СОЦІАЛЬНИЙ СУПРОВІД ОБДАРОВАНОЇ ДИТИНИ З ОСОБЛИВОСТЯМИ ПСИХОФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ

В.Б.Синякова,

кандидат педагогічних наук

 

На сучасному етапі реформування системи освіти в Україні одним із пріоритетних напрямків вважається інклюзивне навчання дітей з особливостями психофізичного розвитку. І хоча інклюзивна освіта не є докорінно новим явищем для нашої країни, на шляху її ефективного впровадження існує багато перешкод.

Трактування сутності терміну „соціальний супровід”, як виду соціальної роботи, наведено у Законах України „Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю” та „Про  забезпечення  організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”. Відповідно до законів: соціальний супровід – вид соціальної роботи, спрямованої на здійснення соціальної опіки, допомоги та патронажу соціально незахищених категорій дітей та молоді.

Мета соціального супроводу – подолання життєвих ускладнень, мінімізація негативних наслідків чи повне розв’язання проблем сім’ї або особи.

Особливою групою клієнтів, які потребують соціального супроводу є обдаровані діти з особливостями психофізичного розвитку.

Ефективність соціального супроводу обдарованих дітей з психофізичними особливостями розвитку передбачає обізнаність педагога  щодо основних психологічних особливостей цих дітей: висока стомлюваність (фізична та психічна); підвищена збудливість і висока емоційна лабільність; швидкий перехід від веселого настрою до плаксивості; схильність до фіксації на профілі своєї обдарованості; зацикленість на стані здоров'я. З одного боку, обдарованість позитивно позначається на психологічному здоров'ї дитини, як сфера постійних інтересів і джерело постійного розвитку та отримання позитивних емоцій. З іншого боку, в цій групі дітей з'являється тенденція до ще більшої інтроверсії.

Враховуючи ці особливості, соціальний супровід обдарованої дитини з психофізичними вадами має певну специфіку, що визначається характером розвитку обдарованості. Небажаними факторами, які впливають на дітей з особливостями психофізичного розвитку та обумовлюють велику ймовірність їх несприятливої соціалізації, є фізичні недоліки, соціальна і педагогічна занедбаність, міграція, соціальне сирітство. До цієї групи дітей відносять обдарованих дітей з порушеннями опорно-рухової системи, сенсорними порушеннями, розладами емоційно-вольової сфери та поведінки, важкими соматичними захворюваннями, складними вадами розвитку.

Основними напрямами соціального супроводу обдарованих дітей з особливостями психофізичного розвитку, що являє собою складну систему реабілітаційних заходів, спрямованих на підвищення їх соціальної активності, зміцнення соціальної позиції особистості є розвиток самостійності та власної обдарованості. Соціальний супровід обдарованих дітей з особливостями психофізичного розвитку здійснюється протягом всього процесу навчання дитини і складається із етапів.

Підготовчий етап.Мета - визначення темпу, форми, змісту навчання.

Критерії оцінки: оцінка соматичного здоров'я, оцінка психологічного здоров'я, оцінка фізичного стану дитини з метою виявлення основних освітніх бар'єрів, розробка індивідуального плану навчання. Ефективною формою навчання обдарованих дітей з особливостями психофізичного розвитку є індивідуальне навчання, що дозволяє адаптувати зміст, темп і методи навчального процесу відповідно до потреб конкретної дитини. Навчання обдарованих дітей з особливостями психофізичного розвитку може проводитися дистанційно. Використання дистанційних форм навчання дозволяє вирішити низку педагогічних проблем: отримання якісної освіти, можливість спілкування з однолітками і вчителями, отримання професійних навичок у сфері інформаційних технологій, що забезпечить можливість успішної професійної самореалізації.

Безпосередньо супровід. Мета - забезпечення соціально-освітньої інтеграції та соціальної адаптації обдарованої дитини з особливостями психофізичного розвитку. Соціально-освітня інтеграція - організація спільного навчання та забезпечення умов  необхідних для засвоєння досвіду позитивної взаємодії. Процес соціально-освітньої інтеграції обдарованої дитини з особливостями психофізичного розвитку включає використання різних форм організації навчального процесу:

1) навчання в інтегрованому класі загальноосвітніх шкіл;

2) навчання в класах корекційно-педагогічної підтримки за спеціальними освітніми програмами;

3) надання корекційної допомоги, спрямованої на компенсацію порушень у розвитку дитини;

4) розвиток і корекція в системі додаткової освіти.

У процесі соціального супроводу обдарованої дитини з особливостями психофізичного розвитку обирається найбільш ефективна для неї форма навчання.

Аналітичний етап. Мета – оцінка ефективності соціального супроводу.  На даному етапі проводиться оцінка проведеного соціального супроводу і приймається рішення щодо необхідності продовження соціального супроводу на наступному етапі навчання або професійної самореалізації обдарованої дитини з особливостями психофізичного розвитку. Показниками успішності соціального супроводу є: успішна соціальна адаптація (наявність друзів, вміння побудувати відносини в макро- та мікро соціумі), забезпечення академічної мобільності, професійна самореалізація.

Отже, успішним соціальний супровід дозволяє подолати головний психологічний бар'єр обдарованих дітей з особливостями психофізичного розвитку - їх ізоляцію від середовища однолітків і шкільного середовища.

 

 

 

Опитування

Вітаємо!

foto
Вітаємо переможців ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів МАН України!
Адреси розташування веб-сайтів:

Волинське територіальне відділення МАН

Рівненське територіальне відділення МАН

Житомирське територіальне відділення МАН

Київське обласне територіальне відділення МАН

Київське територіальне відділення МАН

Чернігівське територіальне відділення МАН

Сумське територіальне відділення МАН

Львівське територіальне відділення МАН

Тернопільске територіальне відділення МАН

Хмельницьке територіальне відділення МАН

Вінницьке територіальне відділення МАН

Черкаське територіальне відділення МАН

Полтавське територіальне відділення МАН

Харківське територіальне відділення МАН

Луганське територіальне відділення МАН

Закарпатське територіальне відділення МАН

Івано-Франківське територіальне відділення МАН

Чернівецьке територіальне відділення МАН

Кіровоградське територіальне відділення МАН

Дніпропетровське територіальне відділення МАН

Миколаївське територіальне відділення МАН

Запорізьке територіальне відділення МАН

Севастопольське територіальне відділення МАН

Севастопольське територіальне відділення МАН Київське територіальне відділення МАН Івано-Франківське територіальне відділення МАН