ПРОФЕСІЙНЕ САМОВИЗНАЧЕННЯ ОСОБИСТОСТІ

Синякова В.Б.,

кандидат педагогічних наук,

практичний психолог

Малої академії наук

учнівської молоді

Київської області

 

ПРОФЕСІЙНЕ САМОВИЗНАЧЕННЯ ОСОБИСТОСТІ

 

Проблема професійного самовизначення довгий час не розглядалася і  не вивчалася як самостійний напрям. Тривалий час питання профорієнтації ототожнювались з соціальним замовленням суспільства,  щодо підготовки фахівців конкретних галузей. Відповідно цей факт обмежував сферу професійного самовизначення особистості. На сьогодні проблема  професійного самовизначення учня набуває ще більшої актуальності.

Професія(від латинського professio - офіційно вказане заняття, спеціальність) – вид праці, занять, що потребує певної підготовки і є джерелом існування.Професія характеризується системою знань, умінь і навичок, властивих певній людині.

Слід зазначити, що термін “самовизначення” вживається у психолого-педагогічній літературі в самих різних значеннях. Так говорять про самовизначення особистісне, соціальне, життєве, професійне, моральне, сімейне, релігійне тощо.

Самовизначення- це встановлення людиною власних особливостей, можливостей, здібностей, вибір критеріїв, норм оцінювання себе.  Одночасно, це складний процес розвитку людини.  Його структурними елементами є різновиди самовизначення (особистісне та професійне), що  постійно взаємодіють.  Рушійною силою самовизначення особистості є  розв’язання протиріччя між “хочу” - “можу” - “є” - “ти зобов’язаний”, що трансформуються в “я зобов’язаний, інакше не можу”.

Особистісне самовизначення – це вибір життєвої позиції, визначення перспектив  у діяльності та сімейних планах, а також перехід від однозначної ролі (учня) до соціально диференціальних ролей.   Особистісне самовизначення відбувається переважно у підлітковому віці.     

Професійне самовизначення  - це складний динамічний процес  орієнтації особистості у професійно-трудовому середовищі, розвитку та самореалізації духовних і фізичних можливостей, формування адекватних професійний намірів і планів, реалістичного образу себе, як професіонала.

Сутністю професійного самовизначенняє визначення людиною себе щодо вироблених у суспільстві (і прийнятих даною людиною) критеріїв професіоналізму.  Сучасне розуміння професійного самовизначення охоплює проблеми взаємозв'язку професійного самовизначення із загальним життєвим самовизначенням особистості, впливів на особистість навколишнього соціального середовища, професійного становлення і необхідність активної життєвої позиції людини.

Виникнення професійного самовизначення охоплює весь період навчання дитини в школі і складається з таких етапів: первинного вибору професії, для якого характерні диференційовані уявлення про світ професій, ситуативні уявлення про внутрішні ресурси, необхідні для певної діяльності, нестійкість професійних намірів. На цьому етапі  у особистості ще не виникає запитань про зміст професії та  умови роботи.

         На другому етапі виникають і формуються професійні наміри і  первинне орієнтування в різних сферах праці.

Наступний етап – професійне навчання: освоєння обраної професії.

Заключний етап – самореалізація людини в праці (часткова або повна), пов’язана з виконанням або не виконанням професійних очікувань.    

 Особливої актуальності питання професійного самовизначення набуває у підлітковому та  юнацькому віці

Основними факторами професійного самовизначення є :

-         позиція родини;

-         позиція однолітків;

-         позиція шкільного педагогічного колективу;

-         особисті професійні та життєві плани;

-         здібності та їх прояви;

-         орієнтація на суспільне визнання;

-         поінформованість про ті або інші професійні діяльності.

Отже, професійне самовизначення особистості пов’язане не стільки з життєвим досвідом, скільки з її уявленням про майбутнє. Важливим показникомпрофесійної перспективи,її реалістичності виступає зв’язок життєвих іпрофесійних очікувань, ціннісних орієнтацій і життєвої мети з професійними планами, здатність пов’язати їх зактуальною життєвою ситуацією.

 

Опитування

Вітаємо!

foto
Вітаємо переможців ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів МАН України!
Адреси розташування веб-сайтів:

Волинське територіальне відділення МАН

Рівненське територіальне відділення МАН

Житомирське територіальне відділення МАН

Київське обласне територіальне відділення МАН

Київське територіальне відділення МАН

Чернігівське територіальне відділення МАН

Сумське територіальне відділення МАН

Львівське територіальне відділення МАН

Тернопільске територіальне відділення МАН

Хмельницьке територіальне відділення МАН

Вінницьке територіальне відділення МАН

Черкаське територіальне відділення МАН

Полтавське територіальне відділення МАН

Харківське територіальне відділення МАН

Луганське територіальне відділення МАН

Закарпатське територіальне відділення МАН

Івано-Франківське територіальне відділення МАН

Чернівецьке територіальне відділення МАН

Кіровоградське територіальне відділення МАН

Дніпропетровське територіальне відділення МАН

Миколаївське територіальне відділення МАН

Запорізьке територіальне відділення МАН

Севастопольське територіальне відділення МАН

Севастопольське територіальне відділення МАН Київське територіальне відділення МАН Івано-Франківське територіальне відділення МАН