Художня рецепція оповідання Михайла Коцюбинського "Дебют" в аспекті стильових тенденцій екзистенціалізму

                                                               Яковенко Т.В.,

                                                                                 кандидат педагогічних наук

 

         Кінець ХІХ – початок ХХ століття позначився в українському письменстві бурхливим розвитком модернізму, що, як і в інших слов’янських літературах тієї доби,  за словами  Т. Гундорової, "ототожнювався з переборенням провінційності й боротьбою за європейського рівня літературну техніку", виконуючи при цьому "роль тоталізатора національного літературного розвитку" [3, 11].

         Михайло Коцюбинський поставив перед собою  важливе  ідейно-естетичне завдання:  відповісти на запити українського інтелігентного читача, вихованого на кращих здобутках світової літератури,  багатої не лише на теми, а й на способи  художнього опрацювання сюжетів. Звідси його наполегливі творчі пошуки, сміливе експериментування в галузі художньої форми. Окремі твори письменника  є  класичними зразками символізму, імпресіонізму, експресіонізму, які засвідчили, що українська література кінця ХІХ ст. - початку ХХ ст. розвивалася в руслі світового мистецтва слова. Є всі  підстави стверджувати, що Коцюбинський пішов далі своїх сучасників у західноєвропейському письменстві, ставши  предтечею  світового  екзистенціалізму, цього найзагадковішого і найсуперечливішого філософсько-літературного напряму, який  остаточно теоретично  визначився  тільки в  40-х роках ХХ ст. у Франції, де  був  представлений письменниками-філософами Ж.П.Сартром, С. де Бовуар, А.Камю та ін. Згодом цей напрям поширився в усіх літературах світу.

         Серед  визначних попередників  екзистенціалізму як філософсько-літературного напрямку були Б.Паскаль, Ф.Ніцше, Ф.Кафка, у Росії  -  Л.Шестов, М.Бердяєв, Ф.Достоєвський, в Україні - М.Коцюбинський,  В.Стефаник,  пізніше  -  В.Винниченко.

         Основні засади екзистенційного вчення, викладені в праці Ж.П.Сартра "Екзистенціалізм  -  це гуманізм" (1946). Головною ідеєю екзистенціалізму є твердження, що кожна людина творить саму себе шляхом власного внутрішнього вибору. Тільки "свобода людини та свобода вибору дають їй змогу самовиразитися, самовиразитися і надати сенсу своєму існуванню "   [1, 243]. Людина - лиш те, "якою вона робить себе сама"[7, 323], адже  "індивідуальний суб’єкт сам себе вибирає" [7, 324], "творить свій образ, а поза цим образом нічого нема" [7, 333]. Людина - лиш "ряд її вчинків"         [7, 334]. Таким чином "доля людини зосереджена в ній самій" [7, 335]. Обираючи лінію поведінки, людина "вибирає і саму себе перед лицем інших людей" [4, 340], – стверджує і Альбер Камю. Адже навіть "почуття зумовлюються вчинками, які ми робимо" [4, 330], а "людина визначається комедіями, які вона розігрує. І нітрохи не менше, ніж найщирішими поривами душу !" [4, 229].

         Для екзистенціалістів будь - який життєвий вибір - рівнозначний грі, певній ролі.

Однак, добровільно обравши свою життєву роль, людина потрапляє в жорстоку залежність від неї: " Почуття, яке зображують, і почуття, яке відчувають, майже нічим не різняться" , - продовжує думку Камю інший теоретик екзистенціалізму Анре Жид [4, 226]. Мало того - людина, поглинута власною роллю, на початку гри зазвичай не відчуває її влади над собою, "трагедія не сприймається всерйоз, подібна легковажність врешті-решт виносить вирок" [4, 226].

         Дивовижним чином ці думки видатних філософів-екзистенціалістів 40-х років ХХ століття перегукуються з міркуваннями Михайла Коцюбинського, який ще 29 березня 1909 року писав про своє нове оповідання "Дебют": "Тема цікава. Це перший виступ на життєвій сцені, перша гра і разом з тим свідомість гри, і якась сила, що штовхає людину по похилості вниз, що не дає покинути ролю, спинити гру, що каже розсівать наше "я" з повним завзяттям і всякими способами, як смітникові бур’яни своє насіння " [5, 365]. Отже, як слушно зауважує Т.Гундорова, "відбувається підміна життя специфічною чуттєвістю… Як гру сприймає своє життя, персонаж "Дебюту" М.Коцюбинського" [3,111].

         Звернемось до тексту оповідання. Головний герой, він же й оповідач, юнак на ім’я Віктор, волею випадку потрапляє у домашні вчителі ("навчителі") до заможної польської родини. Віктор, очевидно, гарно освічений, людина демократичних поглядів, уважний і добрий вихователь, не позбавлений почуття гумору, має загострене, як у кожного бідняка, відчуття автентичності. У нього розвинута художня уява, він спостережливий, наділений аналітичним, не звиклим до бездіяльності, розумом. В поміщицькій  родині  йому ведеться непогано. Єдиний учень Стасик - "чудова дитина". Мати – пані Констанція - байдужа до всього, господар - пан Адам - втілення "рівного характеру, солідності і гуманізму. Дратує головного героя хіба що донька господаря, панна Анеля - "суха чорна фігурка з похилим станом"[5, 18].

         Дні в маєтку минають одноманітно, сіро, невиразно, поза часом. Жодних перемін, жодних вражень. Палка вдача Віктора нудьгує. Відсутність подій, котрі могли б скаламутити застиглість почуття, безглуздість існування - яскраво виражена атмосфера абсурду, яка створює ідеальні умови для народження абсурдної гри. Сучасні психологи пояснюють потребу в грі "як необхідність дати вихід надмірній життєвій силі" [6, 218], а потребу в лідерстві, змаганні - як "компенсаторну діяльність, що в символічній формі дає змогу задовольнити нездійсненні бажання" [6, 216]. Невипадково грі Віктора передує майстерно створений Михайлом Коцюбинським пейзаж, який чітко віддзеркалює душевний стан героя, його внутрішнє спустошення: "І так минав час. Осінь танула, як воскова свічка… Жадна земля випила за літо сонце, і воно стало бліде, анемічне. А земля мусила вмирати від голоду й спраги… В покорі нижче спустилося сіре та обважніле небо і придушило дахи домів у містечку…"[5, 22].

Отже, несподіване для самого себе бажання Віктора "підкорити" собі панну Анелю є ні чим іншим, як виявом екзистенційного лицедійства, породженого абсурдом життя. Прагнення викликати сум’яття в душі панни Анелі - це не що інше, як "потяг до руйнації" [10, 218], бо, за Еріхом Фроммом, ставлення людини до світу за умови абсурду існування, "поступово перетворюється в жадобу домінувати, тиснути на інших"          [10, 106].

         Сам Віктор не відчуває жодної небезпеки в обраній ним ролі закоханого. Вона спершу здається йому несерйозною забавою, смішить, розважає. Юнак  постійно самоіронізує, а саму схему гри вибудовує якнайбанальніше: спочатку просить у панни Анелі дозволу потримати клубок ниток ("Тепер від мене до тебе йде отся нитка і нас єднає. Ось я кладу на клубок руку, і тепло моєї руки кожен раз проходити буде між твої пальці. І ти будеш мене почувать" [5, 22], далі починає  "уперто дивитись на панну Анелю" [5,23].

         Символічна нитка небезпечної екзистенційної ролі-гри потяглася на диво легко. У тому ж, що це лише жорстока гра - нема жодного сумніву. Віктор впевнений у легкій перемозі і відверто зневажає свою жертву ("Я стежу за нею до самих дверей, і щось сміється в мені: "Ага!" [5, 23]. Мета гри - повне оволодіння душею панни Анелі. Для екзистенційного світосприйняття - "любов - це володіння, оволодіння", це "дві рівновеликі та рівнозначні сили - любов та ненависть" [10,222]. Віктор ще не розуміє, що обрана ним личина починає владно домінувати над ним ("Ще вікна чорніють, а я вже мушу вставати". Він підсміюється сам над собою ("Щоб першим в домі стиснути її холодну руку і відчути кістяк" [5, 25], не усвідомлює страшної руйнівної сили азарту ( "Ах чортовиння! У тих очах таки сидить якийсь святий: святий Антоній чи святий Рох… Я його вижену звідти…". Оскільки це єдина розвага героя, єдина можливість завантажити розум, він оживає лише тоді, коли "вдається зайвий раз скаламутити її холодний спокій своїм упертим зором" [5, 26].

         Тим часом гра затягується, владно підкорює собі гравця.  Віктор починає непокоїтись тим, що його зусилля витрачаються марно; стає невільником власної ролі, і, як наслідок, втрачає межу між грою і реальністю ("Я знаю, що в моїх очах закоханий вираз, я хочу, щоб той вираз розуміла панна Анеля, а тим часом я її ненавиджу… І разом з тим я буваю щасливий, коли вона звертає на мене увагу, дозволить зробити їй дрібну послугу, скаже прихильне слово" [5, 28].

         У гонитві за примарною метою "актор" поступово втрачає всякий глузд ("щоб тільки звернути на себе увагу, перестав їсти", аби мати "змучені очі, змарніле обличчя, зумисне не спав по ночах". І - як апогей втрати автентичності - «"по неділях почав ходити до костьолу, слідком за нею"      [5, 29].

         І ось нарешті Віктор зауважує абсурдність своєї гри і починає непокоїтися безсиллям перед власною роздвоєністю.

         Своє прагнення владарювати іншою людиною Віктор одверто тлумачить як непотрібне, абсурдне і разом з тим - незбориме. "Я буду втискати в душу чужої людини свою істоту. Накидаючи свої бажання, засівать своє "я". Справді й! Я не раз думав над сим. Хіба своє "я" ми не сієм так само уперто, як смітниковий бур’ян насіння? Як всі ті кульбаба, реп’ях і  кропива і таке інше, що окрилюють насіння і кажуть: лети!... Що гачками, щетиною та колючками влазять в одежу, в звірячу лапу, в собачий хвіст, аби тільки зайняти більші простори. Чи не те саме в сфері нашої психіки? Хіба не так само сліпо й завзято, всякими способами сіємо "я"… готові до всього вчепити, хоч би навіть в собачий хвіст. Бодай навіть в собачий хвіст… [5, 20].      Віктор уже нездатен визначитися, де він справжній, а де над ним тяжіє його роль (" Я її чую у всіх кліточках мозку, у грудях, в очах, на кінчиках пальців… Мила і ненависна." [5, 33].

         Зростає напруга. За твердженням сучасного дослідника Йогана Гейзінги, саме елемент напруги відіграє в грі найважливішу роль: "Напруга означає непевність, залежність…, прагнення розв’язати проблему й тим покінчити з нею… Ми кажемо: "напружена гра"… Саме цей елемент напруги… наростає в міру того, як гра набуває характеру змагання [2,18].

         Віктор ще здатен зізнатися самому собі: "Граю чи гра мене пхає - хіба я знаю?... І не можу спинитись [5, 34]. Оскільки ж у кожної гри свої закони ("Всередині ігрового простору панує особливий беззастережний ряд. Щонайменше відхилення від нього "псує гру" [2, 17], а Віктор обрав для себе саме  гру в нещасливе кохання, причому в найбанальнішому романтично-міщанському варіанті.

         М.Коцюбинський тонко простежує діалектику людської душі і розвиває логіку розвитку дій молодого "навчителя", прагне пояснити його гру. [4, 224].

         Роль зіграно до кінця і, скільки актор не має тепер перед нею жодних зобов’язань, вона втрачає над ним свою владу. Красномовна деталь: чудом  залишившись живим, вже через кілька годин у вагоні поїзда, Віктор зацікавлено розглядає  іншу жінку - незнайомку, свою гарненьку сусідку-супутницю, і навіть сердиться, коли пасажири її заступають. Де ж панна Анеля? "Нема нічого. Навіть тінь щезла… Пусто". [5, 42].

         Таким чином,  Михайло Коцюбинський  став одним з перших європейських модерністів, які формували нові "віталістичні, естетичні, екзистенційно забарвлені структури мислення" [3, 280]. На той час, за твердженням Тамари Гундорової , "література вже більше не могла бути документом часу, науковим методом, "розумним битописом". Письменники не задовольняються тим, щоб давати "живі типи: а переймаються моделюванням "закінчених", імовірних колізій і характерів" [3, 281].          "Змоделювавши" образ Віктора, котрий екзистенційно "обрав сам себе", свою маску, яка, зрештою, стала його обличчям, Михайло Коцюбинський творчо реалізував основні засади екзистенціалізму, напрямку, який тільки зароджувався у європейському модернізмі.

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

1. Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / За ред. Марії Зубрицької. – Львів: Літопис, 1996. – 634 с.

2. Гейзінга Йоган. HomoLudens/ Пер. з англ. О.Мокровольського. – К.: Основа. 1994. – 250 с.

3. Гундорова Т. ПроЯвлення слова. Дискусія раннього українського модернізму . Постмодерна інтерпретація. – Львів: Літопис, 1997. – 298 с.

4.Камю А. Миф о Сизифе // Сумерки богов. – М.: Политиздат, 1990. – 398 с.

5.Коцюбинський М. Дебют // Твори: У 7т. – К.: Київ, 1975. – Т.3.

6.Основи психології / За заг. ред. О.В.Киричука, В.А.Роменця. – К.: Либідь, 1992, - 632 с.

7.Сартр Ж.А. Экзистенциализм - это гуманизм // Сумерки богов. – М.: Политиздат, 1990. – 398 с.

8. Фрейд З. Будуще одной иллюзии // Сумерки богов. - М.: Политиздат, 1990. – 398 с.

9.Фрейд З. Мы и смерть // Хрестоматія. Мн.: Хорвест, 1998. – 656 с. Библиотека практической психологии.

10. Фромм Эрих. Психоаналіз и этика. – М.: ООО Узд-во АСТ-ЛТД, 1998. – 568 с.

 

 

 

 

Опитування

Вітаємо!

foto
Вітаємо переможців ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів МАН України!
Адреси розташування веб-сайтів:

Волинське територіальне відділення МАН

Рівненське територіальне відділення МАН

Житомирське територіальне відділення МАН

Київське обласне територіальне відділення МАН

Київське територіальне відділення МАН

Чернігівське територіальне відділення МАН

Сумське територіальне відділення МАН

Львівське територіальне відділення МАН

Тернопільске територіальне відділення МАН

Хмельницьке територіальне відділення МАН

Вінницьке територіальне відділення МАН

Черкаське територіальне відділення МАН

Полтавське територіальне відділення МАН

Харківське територіальне відділення МАН

Луганське територіальне відділення МАН

Закарпатське територіальне відділення МАН

Івано-Франківське територіальне відділення МАН

Чернівецьке територіальне відділення МАН

Кіровоградське територіальне відділення МАН

Дніпропетровське територіальне відділення МАН

Миколаївське територіальне відділення МАН

Запорізьке територіальне відділення МАН

Севастопольське територіальне відділення МАН

Севастопольське територіальне відділення МАН Київське територіальне відділення МАН Івано-Франківське територіальне відділення МАН